Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przystępuje do realizacji III edycji Konkursu „Razem dla Seniorów”. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser–Duda.
Konkurs „Razem dla Seniorów” został zainicjowany przez Pierwszą Damę z okazji Światowego i Ogólnopolskiego Dnia Seniora 14 listopada 2021 r. i odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy. Promuje on i nagradza najciekawsze działania aktywizujące i wspierające seniorów, które są realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Konkurs „Razem dla Seniorów” jest organizowany, by promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne, organizacje oraz instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim, , które pomogą seniorom w przezwyciężeniu codziennych trudności, propagują działania prozdrowotne oraz włączają osoby starsze do życia kulturalnego i społecznego.

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

1. Młodzi Seniorom;
2. Seniorzy Seniorom;
3. Dla Seniorów – wszelkie działania o charakterze cyklicznym bądź jednorazowym podejmowane na rzecz seniorów.

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka i list Małżonki Prezydenta RP, finaliści Konkursu otrzymują dyplom.
Kandydaci powinni spełniać kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu „Razem dla Seniorów”, wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wyrazić zgodę na udział poprzez podpisanie oświadczenia kandydata, jak również złożyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystania wizerunku .

Informacje dotyczące Konkursu „Razem dla Seniorów” i jego wcześniejszych edycji znajdą Państwo na prezydenckiej stronie internetowej pod adresem:

https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla–seniorow

Rekomendacje proszę przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2024r. na adres:
Biuro Dialogu, Samorządu i Rozwoju Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”,
tel. 22 695 26 56, 22 695 28 18 lub 22 695 21 59,
adres mailowy: dialog@prezydent.pl.

Regulamin Konkursu Razem dla Seniorów (504 KB,PDF)