Logotyp programu

Dofinansowanie: 4 716 239,43 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 860 399,06 zł

Data podpisania umowy: 6 listopada 2023 r.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • rozbudowę drogi o łącznej długości 3 472 m, szerokość jezdni 5,5 m;
 • budowę chodników i poboczy utwardzonych w terenie zwartej zabudowy,
 • przebudowę przejśc dla pieszych,
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym Wykonawcy: czerwiec- październik 2024 r.