Logotyp programu

Dofinansowanie: 3 088 835,49 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 148 059,15 zł

Data podpisania umowy: 6 listopada 2023 r.

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

  • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
  • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
  • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • rozbudowę drogi o łącznej długości 2 494 m, szerokość jezdni 6,0 m;
  • budowę zatoki postojowej,
  • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
  • wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

Realizacja inwestycji:

Planowany termin realizacji inwestycji: kwiecień- listopad 2024 r.