To już ostatnie dni na składanie zgłoszeń do konkursu „Młodzieżowy Delegat RP do ONZ”
Masz szansę reprezentować Polskę na światowej scenie ONZ jako Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku! 
Zapraszamy osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1996 r. a 1 sierpnia 2006 r., biegłe w języku angielskim, chcące wziąć udział w kształtowaniu międzynarodowej agendy ONZ.
Nie zwlekaj! Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 r. na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście. Pamiętaj, formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Proces wyboru odbywa się w trzech etapach:

1. Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://bit.ly/3TFaS8s . Komisja konkursowa wybierze 12 kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z Komisją Konkursową w Warszawie lub zdalnie.
3. Wybór Młodzieżowego Delegata RP przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie konkursu na stronie https://www.gov.pl/web/pozytek/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-rp-do-onz4
To Twoja szansa na wpływ na światową politykę! Do dzieła!