Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych. Tegoroczne eliminacje odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowie dnia 11 maja 2024 r. o godzinie 10.00.

W eliminacjach mogą wziąć udział:
– kapele ludowe, których skład powinien być zgodny ze wzorami naszego regionu,
– zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia instrumentalnego),
– instrumentaliści
– soliści,
– śpiewacy bez towarzyszenia instrumentalnego (z wyłączeniem liry korbowej przy wykonywaniu pieśni typu “dziadowskiego”),
– mistrzowie wraz z uczniami z terenu Powiatu Chełmskiego.

Kartę uczestnictwa podpisaną przez wszystkich członków zespołu należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, ul. Lubelska 23a, 22-170 Rejowiec Fabryczny, przesłać na powyższy adres pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: gokpawlow@op.pl w terminie do 5.05.2024 r. (w przypadku zgłoszeń w formie elektronicznej wymagane jest dostarczenie oryginału Karty uczestnictwa w dniu prezentacji konkursowej).

Karta Uczestnictwa eliminacje (694 KB, PDF)
Regulamin lista organizatorów eliminacje (1 MB, PDF)