Postanowienie nr 496/2024 Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Chełmie

Porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Chełmie