Dnia 21 maja 2024 r. w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Sawinie odbyło się spotkanie edukacyjne w ramach projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.

Spotkanie poprowadziła Pani Marta Balcerek – pracownik Starostwa Powiatowego w Chełmie, która zajmuje się doradztwem klimatycznym w ramach ww. projektu. W wydarzeniu uczestniczył również Pan Jakub Wątrobiński – członek Stowarzyszenia „Lokalna Akcja na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej”, który opowiedział o jakości powietrza na terenie powiatu chełmskiego.

Projekt pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.
Wartość projektu : 360 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 306 000,00 zł
Projekt realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Środki na realizację pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie