Zapraszamy serdecznie do udziału w II Powiatowym Festiwalu Piosenki Biesiadnej, który odbędzie się 30 czerwca 2024 r.  na terenach zielonych przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Ryszarda Kapuścińskiego w Pawłowie, ul. Lubelska 23A, 22-170 Rejowiec Fabryczny.

Festiwal skierowany jest do kapel, zespołów śpiewaczych i zespołów wokalnych z terenu powiatu chełmskiego. Uczestnicy przygotowują dwa utwory biesiadne.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia z podpisanym oświadczeniem uczestnika i klauzulą RODO (podpisane przez wszystkich członków Zespołu) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: gokpawlow@op.pl  do dnia 19.06.2024 r. Podkłady w formacie mp3 należy przesłać ze zgłoszeniem na w/w adres. Podkład powinien być podpisany nazwą wykonawcy oraz tytułem utworu.
plakat