Niniejsze postępowanie zakupowe ogłasza się na podstawie Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Więcej informacji oraz załączniki do pobrania dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie