Dnia 30 czerwca 2024 r. Doradca klimatyczny w ramach realizowanego projektu pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej” utworzył punkt mobilny edukacji i doradztwa podczas II Powiatowego Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Pawłowie.

Projekt pn. „Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej”.
Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców powiatu chełmskiego na zmiany klimatu i zapobieganie ryzyku związanego z klęskami żywiołowymi oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie neutralności klimatycznej.
Wartość projektu : 360 000,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 306 000,00 zł
Projekt realizowany od stycznia 2024 r. do grudnia 2025 r. Środki na realizację pochodzą z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie