Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie informuje, że w dniu 1 lipca 2024 roku został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Centra opiekuńczo – mieszkalne” – edycja 2024.

Program jest adresowany do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami z orzeczeniem
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach Programu mogą być finansowane następujące zadania:

MODUŁ I – utworzenie i wyposażenie Centrum,

MODUŁ II – funkcjonowanie Centrum.

Program „Centra opiekuńczo – mieszkalne” ogłoszony w 2024 r. oraz ogłoszenie o naborze wniosków wraz ze wzorem formularzy wniosku dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: www.niepelnosprawni.gov.pl (w aktualnościach lub w zakładce Fundusz Solidarnościowy), a także w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce Programy.

W bieżącym roku wnioski do Programu składa się w formie elektronicznej za pomocą narzędzia teleinformatycznego – Generatora Funduszu Solidarnościowego, który dostępny jest na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl (wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić, zapisać i złożyć w Generatorze Funduszu Solidarnościowego za pomocą przycisku „złóż wniosek”).

Termin składania wniosków upływa w dniu 16 sierpnia 2024 r.