Herb Gminy Białopole

Urząd Gminy Białopole

Wójt Henryk Maruszewski
22-135 Białopole, ul. Chełmska 1
tel. 82 568 22 04
fax 82 568 22 86
gmina@bialopole.eu
www.bialopole.eu

Gmina Białopole leży we wschodniej części powiatu chełmskiego i zajmuje powierzchnię 104 km2. W skład gminy wchodzi 13 sołectw i liczy ona około 3500 mieszkańców. Przebiega przez nią droga krajowa Lublin – Zosin. Odległość od Chełma wynosi 25 km, a od Lublina 100 km. Białopole to gmina typowo rolnicza, gdzie w około 1000 gospodarstwach uprawia się buraki cukrowe, pszenicę i hoduje bydło. Prowadzi tu działalność 9 zakładów pracy, w tym 4 o profilu spółdzielczym, z których największe to; Nadleśnictwo Strzelce, Cegielnia Buśno, Spółdzielnia Usług Rolniczych i Gminna Spółdzielnia, a ponadto szereg powstałych zakładów handlowo – usługowych w sektorze prywatnym. Istnieje szereg obiektów do zagospodarowania, nadających się do wykorzystania pod działalność wytwórczą w różnej branży i działalność magazynowo – handlową. Są tu też atrakcyjne tereny pod bazę turystyczno – wypoczynkową. Rolnicy chętnie mogliby podjąć współpracę w zakresie dostawy różnych pod względem gatunku i asortymentu płodów rolnych. Gmina widzi szansę w rozwoju agroturystyki i bazy turystyczno – wypoczynkowej. Ponadto marzeniem jest doprowadzenie do powstania drobnej lub średniej wielkości bazy wytwórczej w branży rolno – spożywczej.

Gminna oświata oparta jest o Zespół Szkół w Białopolu i 1 szkołę podstawową.
Życie kulturalne gminy oparte jest o działalność Gminnego Ośrodka Kultury, w skład którego wchodzi gminna biblioteka z dwoma filiami i Wiejski Dom Kultury. Żywą działalność prowadzą dwa zespoły folklorystyczne muzyczno – śpiewacze. Mogą pochwalić się rozlicznymi nagrodami rangi krajowej.
Widząc szansę gminy w rozwoju agroturystyki oraz mając na względzie polepszenie bytu mieszkańców, przystąpiono do poprawy infrastruktury terenu gminy. Utwardzono w każdej miejscowości nawierzchnię dróg, doprowadzono do ok. 85% gospodarstw wodociąg, wybudowano nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z odcinkiem sieci sanitarnej. Przeprowadzono ponadto kompleksową telefonizację gminy, uzyskując dodatkowo ok. 600 abonentów (łącznie jest 800). W najbliższej przyszłości planuje się podjęcie zagospodarowania istniejących akwenów wodnych na cele wypoczynkowe oraz budowa nowej sali gimnastycznej w Białopolu.
Za rozwojem turystyki przemawia istnienie szeregu zabytków architektury i przyrody: zerowej klasy pałac Zamoyskich, dwa zespoły dworskie, budynek byłej cerkwi, stara kuźnia i barokowy kościół w Buśnie.
Atrakcjami przyrody są rezerwaty z siedliskiem orlika krzykliwego, park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu z unikalnymi przykładami fauny. W najbliższej przyszłości gmina chce skierować swoje wysiłki na generalną poprawę stanu nawierzchni dróg.