Oficjalny portal Powiatu Chełmskiego

01.06 2020

Białopole

2021-02-08T10:07:12+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Białopole Wójt Henryk Maruszewski 22-135 Białopole, ul. Chełmska 1 tel. 82 568 22 04 fax 82 568 22 86 gmina@bialopole.eu www.bialopole.eu Gmina Białopole leży we wschodniej części powiatu chełmskiego i zajmuje powierzchnię 104 [...]

01.06 2020

Chełm

2022-01-20T08:49:37+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Chełm Wójt Wiesław Kociuba 22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 tel. (82) 563 65 53 fax: (82) 563 77 93 sekretariat@gminachelm.pl www.gminachelm.pl Gmina Chełm okala miasto szerokim pierścieniem, powierzchnia gminy wynosi 226 km2. [...]

01.06 2020

Dorohusk

2021-02-08T10:13:30+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Dorohusk Wójt Wojciech Sawa ul. Niepodległości 50 22-175 Dorohusk tel. 82 566 10 89 fax 82 566 10 61 sekretariat@dorohusk.com.pl www.dorohusk.com.pl Gmina Dorohusk położona jest we wschodniej części powiatu wzdłuż granicy Unii Europejskiej [...]

01.06 2020

Dubienka

2021-02-08T12:00:14+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Dubienka Wójt Krystyna Deniusz-Rosiak 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 6 tel. 82 566 80 02 fax 82 566 80 02 gmina@dubienka.eurzad.eu http://www.dubienka.eurzad.eu/ Gmina Dubienka położona jest w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego, w dolinie [...]

01.06 2020

Kamień

2022-11-16T09:31:56+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Kamień Wójt Dariusz Stocki 22-113 Kamień, ul. Diamentowa 15 tel. 82 567 15 51 fax 82 567 15 71 sekretariat@kamien.gmina.pl www.kamien.gmina.pl Gmina Kamień jest gminą podmiejską położoną na wschód od miasta Chełma. Rozciąga [...]

01.06 2020

Leśniowice

2022-11-16T09:33:11+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Leśniowice Wójt Joanna Jabłońska 22-122 Leśniowice, Leśniowice 21A tel. 82 567 54 94 fax 82 567 54 94 gmina@uglesniowice.pl www.uglesniowice.pl Gmina Leśniowice położona jest w obrębie Pagórów Chełmskich, mezoregionu fizyczno-geograficznego charakteryzującego się licznymi, [...]

01.06 2020

Rejowiec

2021-02-08T14:45:25+01:00Gminy Powiatu|

Urząd Miejski w Rejowcu Burmistrz: Tadeusz Górski Adres: 22-360 Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1 tel. 82 568 81 59, fax 82 544 42 69 strona: www.gmina.rejowiec.pl e-mail: sekretariat@gminarejowiec.pl

01.06 2020

Miasto Rejowiec Fabryczny

2020-07-10T10:25:44+02:00Gminy Powiatu|

Miasto Rejowiec Fabryczny Burmistrz Miasta Stanisław Bodys Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 tel. 82 566 32 77 fax 82 566 47 28 e-mail: info@rejowiec.pl strona: www.rejowiec.pl Miasto Rejowiec Fabryczny to najmłodsze miasto w [...]

01.06 2020

Rejowiec Fabryczny

2020-07-10T10:26:22+02:00Gminy Powiatu|

Gmina Rejowiec Fabryczny Wójt Gminy Zdzisław Krupa Adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 tel. 82 566 42 11 fax 82 566 31 03 strona: www.ug.rejowiec.pl e-mail: rada@ug.rejowiec.pl lub urzad@ug.rejowiec.pl Gmina Rejowiec Fabryczny położona jest [...]

01.06 2020

Ruda-Huta

2020-07-13T10:10:43+02:00Gminy Powiatu|

Urząd Gminy Ruda-Huta Wójt Kazimierz Smal 22-110 Ruda-Huta ul. Niepodległości 44 tel. 82 568 60 33 fax 82 568 60 33 sekretariat@ruda-huta.pl www.ruda-huta.pl Gmina Ruda-Huta ma powierzchnię 113 km2. Podstawą gospodarki jest rolnictwo. W produkcji [...]

Zobacz również