Herb Gminy Hełm

Urząd Gminy Chełm

Wójt Wiesław Kociuba
22-100 Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18
tel. (82) 563 65 53
fax: (82) 563 77 93
sekretariat@gminachelm.pl
www.gminachelm.pl

Gmina Chełm okala miasto szerokim pierścieniem, powierzchnia gminy wynosi 226 km2.
Wiele miejscowości z terenu obecnej gminy Chełm ma historię sięgającą XIII i wcześniejszych wieków (Stołpie, Podgórze, Depułtycze, Uher, Nowosiółki, Srebrzyszcze).
Gmina doskonale wykorzystuje swoje podmiejskie położenie. Działają tu firmy przetwórcze, budowlane, handlowe i transportowe. Rolnictwo, będące nadal głównym źródłem utrzymania mieszkańców, specjalizuje się w produkcji zbóż, rzepaku, buraków i ziemniaków.

Szansą gminy może być agroturystyka, wykorzystująca wspaniałe warunki przyrodnicze tego terenu, wchodzącego m.in. w skład Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Atrakcją są zbiorniki wodne Stańków i Żółtańce, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Największą osobliwością gminy są jednak torfowiska węglanowe, zaliczone do obszarów szczególnie ważnych dla ochrony ptaków wodno-błotnych w Europie, a także unikalnych w europejskiej skali siedlisk żółwia błotnego.
Elementem krajobrazu kulturowego są licznie występujące na terenie gminy parki podworskie. Trzem z nich nadano status zabytków: podworskiemu w Stawie z końca XIX w., podworskiemu w Nowosiółkach z XVI w. oraz w Srebrzyszczu z drugiej połowy XVII w.