Herb Gminy Dorohusk

Urząd Gminy Dorohusk

Wójt Wojciech Sawa
ul. Niepodległości 50
22-175 Dorohusk
tel. 82 566 10 89
fax 82 566 10 61
sekretariat@dorohusk.com.pl
www.dorohusk.com.pl

Gmina Dorohusk położona jest we wschodniej części powiatu wzdłuż granicy Unii Europejskiej z Ukrainą. Dorohusk to ważne międzynarodowe przejście kolejowe i drogowe.

Gmina Dorohusk ma 192 km2. Wprawdzie gmina ma charakter rolniczy, ale o bycie jej mieszkańców w znacznej mierze decyduje jej przygraniczne położenie.
O charakterze rolnictwa decyduje specyfika użytków rolnych – grunty orne zajmują tylko 58% użytków rolnych a łąki i pastwiska aż 41%.
Przemysł zróżnicowany, ukierunkowany głównie na współpracę z Ukrainą, zlokalizowany głównie w miejscowości Brzeźno.
Przyszłość gminy kształtuje nie tylko przejście graniczne na Bugu, ale też turystyka krajoznawcza i agroturystyka. Unikalnym w skali europejskiej atutem gminy są torfowiska węglanowe – siedlisko 51 gatunków ptaków (torfowiska Brzeźno i Rozkosz tworzą rezerwaty przyrody).
Tereny nadbużańskie oraz Zalew Husynne przyciągają w sezonie letnim wielu wczasowiczów, pragnących odpocząć od miejskiego zgiełku.
Zabytki gminy to: Pałac Suchodolskich w Dorohusku z XVIII w., pałac z parkiem w Zamieściu z końca XIX w. oraz kościół Parafialny w Dorohusku.