Herb Gminy Dubienka

Urząd Gminy Dubienka

Wójt Krystyna Deniusz-Rosiak
22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 6
tel. 82 566 80 02
fax 82 566 80 02
gmina@dubienka.eurzad.eu
http://www.dubienka.eurzad.eu/

Gmina Dubienka położona jest w południowo-wschodniej części powiatu chełmskiego, w dolinie Bugu. Powierzchnia gminy wynosi ponad 95 km2, z czego prawie 2/3 zajmują użytki rolne.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Produkcja nastawiona jest zwłaszcza na zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Wiele gospodarstw posiada pasieki.
Wzrosło też zainteresowanie produkcją zdrowej żywności.
Na terenie gminy występują pokłady torfu i piaski i torfu, wydobywane w miejscowości Rogatka.
Gmina posiada duże walory przyrodnicze, krajoznawcze i rekreacyjne. Atrakcją dla turystów są bogate i różnorodne lasy, z dala od ośrodków przemysłowych. Miejscowości o największym znaczeniu turystycznym to rozlokowana nad starym korytem Bugu wieś Starosiele, a także Dubienka, Skryhiczyn i Uchańka. W Starosielu do dyspozycji turystów udostępniono ośrodek wypoczynkowy, pole namiotowe, obiekty gastronomiczne oraz wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Amatorzy turystyki kwalifikowanej – pieszej i rowerowej mogą korzystać ze ścieżek spacerowych i szlaków turystycznych. Znajduje się tutaj fragment Strzeleckiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem przyrody “Siedliszcze”. W sąsiedztwie kompleksów leśnych rozciąga się dolina Bugu z licznymi starorzeczami.

W ostatnim czasie utworzona na terenie gminy kilkanaście gospodarstw agroturystycznych.