Urząd Gminy Leśniowice

Wójt Joanna Jabłońska
22-122 Leśniowice, Leśniowice 21A
tel. 82 567 54 94
fax 82 567 54 94

gmina@uglesniowice.pl
www.uglesniowice.pl

Gmina Leśniowice położona jest w obrębie Pagórów Chełmskich, mezoregionu fizyczno-geograficznego charakteryzującego się licznymi, odizolowanymi od siebie wzgórzami kredowymi dochodzącymi do 290 m n.p.m. Powierzchnia gminy wynosi 118,00 km2 i zamieszkuje ją 4286 osób. Na południe od gminy rozciągają się Działy Grabowieckie wyróżniające się niezwykłą rzeźbą terenu, licznymi wąwozami i jarami wydrążonymi w podłożu lessowym oraz lasami o starych drzewostanach i urozmaiconym składzie gatunków. W skład administracyjny gminy wchodzą 23 wsie połączone w 19 sołectw. Z uwagi na przewagę kompleksu dobrych gleb gmina ma charakter wybitnie rolniczy. Użytki rolne zajmują 9572 ha, co stanowi 81% ogólnej powierzchni gminy. Lasy stanowią 12% powierzchni gminy. Na terenie gminy znajdują się 4 szkoły podstawowe, jedna szkoła filialna oraz jedno gimnazjum, ośrodek zdrowia, apteka, 2 biblioteki, 3 wiejskie świetlice. Działa też klub sportowy “Astra”. Mieszkańcy gminy korzystają z trzech ujęć wodnych, 2 centrali telefonicznych.

W trosce o czystość wód wybudowano w Leśniowicach oczyszczalnię ścieków. Gmina leży w obszarze pozbawionym zagrożeń ekologicznych. Spokój, czyste powietrze i wody źródliskowych odcinków dopływu Wieprza i Bugu oraz krajobrazy pogranicza Pagórów Chełmskich i Działów Grabowieckich zachęcają do jej odwiedzenia.

Historia
Pierwsze wzmianki o Leśniowicach pochodzą z 1434 r. Według krążącej legendy pierwsi osadnicy osiedlili się w lesie nad jeziorem jako robotnicy leśni. Pozostali w lesie aby pozyskiwać jego bogactwa między innymi: smołę, owoce oraz węgiel drzewny. Nazwa miejscowości określa związek z terenem jaki zamieszkiwano (teren zalesiony), gdzie od przymiotnika z formatem -owice, powstała nazwa o charakterze etnicznym “Leśniowice”.
Najstarszymi miejscowościami wchodzącymi w skład gminy są: Kumów, powstał około 1205 r., Horodysko – Rakołupy powstałe w 1426 r., Sielec w 1431 r.

Zabytki
Dworek rodzinny Rzewuskich, park podworski, baszta, figura barokowa NMP Assunty, kapliczka ekumeniczna św. Anny, cmentarz prawosławny w Sielcu, kościół rzymskokatolicki pw. Najświętszej Marii Panny wybudowany w latach 1821-1824, grobowiec rodziny Rzewuskich w Kumowie, grodzisko Maczuły w Horodysku, park podworski z aleją kasztanową w Dębinie, gorzelnia, młyn, budynek bożnicy, oficyna pałacu, cmentarzysko średniowieczne z XII-XIV w., ruiny zamku.