Herb Gminy Ruda-Huta

Urząd Gminy Ruda-Huta

Wójt Kazimierz Smal
22-110 Ruda-Huta
ul. Niepodległości 44
tel. 82 568 60 33
fax 82 568 60 33
sekretariat@ruda-huta.pl
www.ruda-huta.pl

Gmina Ruda-Huta ma powierzchnię 113 km2. Podstawą gospodarki jest rolnictwo. W produkcji roślinnej przeważa uprawa zbóż i okopowych. Gmina ma wspaniałe lasy, zajmujące ponad 15 procent jej powierzchni. Południową jej część obejmuje Chełmski Park Krajobrazowy, z jedynym w Europie kompleksem torfowisk węglanowych – miejscem lęgowym wielu rzadkich okazów ptaków.

W miejscowości Hniszów rośnie dąb szypułkowy “Bolko”, pierwszy uznany pomnik przyrody w granicach dzisiejszego powiatu (rok uznania 1959). Jest to jedno z najstarszych i najbardziej okazałych drzew w województwie lubelskim (860 cm obwodu). W jego sąsiedztwie znajduje się jeszcze 11 drzew pomnikowych (6 dębów, 2 jesiony, brzoza brodawkowata, klon zwyczajny i egzotyczna iglicznia trójcierniowata).