Zapraszamy do udziału w XVIII Powiatowym Przeglądzie Pieśni Maryjnej, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz parafii powiatu chełmskiego, miasta Chełm oraz dekanatu Hrubieszów – Północ. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie nagrań video utworów w formie załącznika na adres poczty elektronicznej: zespolszkol_bialopole@op.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i podpisanymi – oświadczeniem i klauzulą, w terminie do 28 maja br.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w formie protokołu 7 czerwca br., zamieszczonego na Facebooku i stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu.

Regulamin Przeglądu Pieśni Maryjnej, Karta Zgłoszenia i Oświadczenie (17 KB, DOC)

Regulamin Przeglądu Pieśni Maryjnej, Karta Zgłoszenia i Oświadczenie (117 KB, PDF)