Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Chełmskiego, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 z późń. zmianami) – Komisja Przetargowa w składzie: Barbara Bitner-Kokoszka, Piotr Woźniak, Mariusz Małek podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2022 roku w pokoju nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1 o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 41/1 o powierzchni 0,0267 ha, objętej księgą wieczystą Nr KW LU1C/00081233/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie.

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Chełmskiego, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk (32 KB, DOC)

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Powiatu Chełmskiego, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk (964 KB, PDF)