Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Legionowej, który odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Żmudzi.

Wykonawcy przygotowują dwa utwory o tematyce legionowej i patriotycznej.

Karty zgłoszeń należy dostarczyć osobiście, drogą pocztową do Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie lub za pośrednictwem e-mail: justyna.kula@powiatchelmski.pl  do  dnia 10 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania: Regulamin Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowej (24,2 KB, ODT)