Regulamin kalendarza_powiatowych imprez kulturalnych i sportowych na 2024 r. (74,6 KB, PDF)

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z imprezy wpisanej do Kalendarza powiatowych imprez kulturalnych/Kalendarza powiatowych imprez sportowych (58,5 KB, PDF)

Załącznik nr 3 Pokwitowanie odbioru nagród rzeczowych ufundowanych przez powiat chełmski zwycięzcom (52 KB, PDF)

Wniosek o umieszczenie imprezy w kalendarzu oraz nagroda jubileuszowa (59,5 KB, PDF)

Oświadczenie do kalendarza