Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Przedmiotem sprzedaży jest udział Skarbu Państwa do 9113/33996 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Okszowie-Kolonii przy ul. Chełmskiej 12, oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków jako działka nr 322/15 o pow. 0,0837 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1C/00063732/1. W skład przedmiotowego udziału wchodzi lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 50,72 m² wraz z przynależną piwnicą (dwa pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej  28,52 m²), częścią poddasza o pow. użytkowej 11,89 m² i udziałem w nieruchomości wspólnej, rozumianej jako grunt oraz te części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (1,95 MB, PDF)

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży (48,6 KB, DOC)