Starosta Chełmski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału Skarbu Państwa do 9113/33996 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Okszowie-Kolonii przy ul. Chełmskiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 322/15 o pow. 0,0837 ha (obręb ewidencyjny 0043-Okszów Kolonia), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1C/00063732/1. W skład przedmiotowego udziału wchodzi lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 50,72 m² wraz z przynależną piwnicą (dwa pomieszczenia o łącznej pow. użytkowej 28,52 m²), częścią poddasza o pow. użytkowej 11,89 m² i udziałem w nieruchomości wspólnej, rozumianej jako grunt oraz te części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Ogłoszenie o przetargu- plik dostępny cyfrowo

Ogłoszenie o przetargu- DOC