Podczas XXII sesji Rady Powiatu w Chełmie, Radni Uchwałą nr XXII/188/2021 z dnia 10 maja 2021 r. przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026.
Strategia rozwoju powiatu jest kluczowym elementem planowania rozwoju lokalnego. Jest to dokument, którego celem jest wskazanie wizji oraz strategicznych kierunków rozwoju Powiatu. Strategia jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem.

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (641 KB, PDF)

Treść dokumentu:
Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (4,94 MB, DOC)
Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (4,16 MB, PDF)

Załączniki:
Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (164 KB, DOC)
Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (635 KB, PDF)
Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (181 KB, DOC)
Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (738 KB, PDF)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (11,5 MB, DOC)
Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (4,62 MB, PDF)