Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 41/1 o pow. 0,0267 ha, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk  przeznaczonej  do zbycia w formie sprzedaży.

Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 41-1 o pow. 0,0267 ha, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk przeznaczonej do zbycia w formie sprzedaży (24,6 KB, ODT)

Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 41-1 o pow. 0,0267 ha, położonej w obrębie Olenówka, gmina Dorohusk przeznaczonej do zbycia w formie sprzedaży (137 KB, PDF)