Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku poz. 2213) – Komisja Przetargowa w składzie: Ewelina Dziechciaruk, Magdalena Pastuszak-Krzysztoń, Aneta Małek-Głaz podaje do publicznej wiadomości wynik przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 października 2023 roku w pokoju nr 83 Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1 o godz. 1200 na sprzedaż  udziału Skarbu Państwa do 9113/33996 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Okszowie-Kolonii przy ul. Chełmskiej 12, oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków jako działka nr 322/15 o pow. 0,0837 ha (obręb ewidencyjny 0043 – Okszów-Kolonia), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1C/00063732/1.

Szczegóły poniżej:

Informacja o wyniku przetargu (59,7 KB, ODT)

Informacja o wyniku przetargu Informacja o wyniku przetargu )1,23 MB, PDF)