Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami w zakresie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026, serdecznie zapraszamy na konsultacje on-line diagnozy Powiatu Chełmskiego opracowanej na potrzebę ww. strategii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z pandemią COVID-19, wybraliśmy formę konsultacji, która umożliwia jak najszerszy udział społeczności lokalnej i wszystkich grup społecznych.  Ponadto zapewnia partycypacyjny charakter całego procesu pomimo nietypowej sytuacji oraz uzyskania Państwa opinii i uwag, jakże cennych na każdym etapie przygotowania ww. dokumentu.

Poniżej prezentacja podsumowująca w sposób syntetyczny część analityczno-diagnostyczną przygotowywanego dokumentu, wraz z propozycją misji, wizji i celów, które pozwolą wyznaczenie kierunków działań nowej strategii.

Konsultacje on-line Powiat Chełmski – diagnoza, wrzesień 2020 (2,54 MB, PDF)

Uwagi i propozycje zmian można zgłaszać za pośrednictwem przygotowanych formularzy:

Formularz zgłaszania uwag – cele Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (22,8 KB, DOC)

Formularz zgłaszania uwag – misja i wizja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (21,9 KB, DOC)

Przedstawiamy również do konsultacji część diagnostyczną ww. dokumentu, która wraz z oceną dotychczasowych efektów wdrażania strategii pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2008 – 2015 z perspektywą do roku 2020, stanowi pierwszą część opracowywanego dokumentu strategicznego

Diagnoza Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (4,19 MB, DOC)

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (510 KB, DOC)

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem przygotowanych formularzy

Formularz zgłaszania uwag – diagnoza Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (20,6 KB, DOC)

Formularz zgłaszania uwag – załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (20,7 KB, DOC)

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji projektów, które mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych – inwestycyjnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.), które w przyszłości mogłyby być realizowane na terenie Powiatu Chełmskiego, za pośrednictwem karty projektu.

Karta projektu – Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (44,6 KB, DOC)

Pomocne przy identyfikacji przedsięwzięć mogą okazać się Przykładowe kierunki działań/przedsięwzięć/zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 1 do karty projektu.

Załącznik nr 1 do karty projektu – Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (53,8 KB, DOC)

Termin konsultacji:

7-21 września 2020 r.

Wypełnione formularze zgłoszonych uwag i karty projektów prosimy o odesłanie na adres: tomasz.soroka@powiatchelmski.pl

Zachęcamy do zapoznania się materiałami i aktywnego udziału w całym procesie.