Uchwała nr 372/2020 z dnia 30 października 2020 r. (PDF, 69 KB)

Ogłoszenie otwartego konkursu npp i npo 2021 r. (PDF, 115 KB)

Oferta realizacji zadania publicznego (DOC, 27 KB)

Załącznik nr 1 – wykaz osób, które będą udzielały npp (PDF, 43 KB)

Załącznik nr 1 – wykaz osób, które będą udzielały npp (DOC, 15 KB)

Załącznik nr 1a – wykaz osób, które będą świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (PDF, 43 KB)

Załącznik nr 1a – wykaz osób, które będą świadczyły nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (DOC, 14 KB)

Załącznik nr 1b – wykaz osób, które będą prowadziły nieodpłatną mediację (PDF, 44KB)

Załącznik nr 1b – wykaz osób, które będą prowadziły nieodpłatną mediację (DOC, 14 KB)

Zalacznik nr 2 – oświadczenie (PDF, 52 KB)

Zalacznik nr 2 – oświadczenie (DOC, 14 KB)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości (PDF, 43 KB)

Załącznik nr 3 – – Oświadczenie o posiadaniu dokumentu potwierdzającego standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości (DOC, 14 KB)

Załącznik nr 4 do ogłoszenia – klauzula Informacyjna (PDF, 57 KB)