Oficjalny portal Powiatu Chełmskiego

06.11 2023

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Chełmskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

2023-11-06T09:29:41+01:00Aktualności|

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Chełmie zaprasza do udziału w [...]

31.10 2023

FUNDACJA WOLNOŚĆ i DEMOKRACJA zaprasza uchodźców wojennych z Ukrainy z Kartą Polaka do udziału w projekcie „POMOC POLAKOM Z UKRAINY” w 2023r.

2023-10-31T12:23:41+01:00Aktualności|

Posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka) oraz osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji. Pod warunkiem, [...]

26.10 2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu chełmskiego w 2024 r.

2023-10-26T13:44:13+02:00Aktualności|

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z [...]

18.10 2023

PCPR w Chełmie zorganizował szkolenie

2023-10-18T11:46:52+02:00Aktualności|

Spełniając rozpoznane oczekiwania kadr pomocy społecznej z terenu powiatu chełmskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie zorganizowało w dniu 17 października 2023 r. szkolenie nt. "Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Tworzenie i funkcjonowanie Zespołów [...]

Zobacz również